SOCiLA | LA SIESTA

SOCiLA

Poprzez SOCiLA marka LA SIESTA angażuje się w ekologiczną uprawę bawełny organicznej w Ameryce Łacińskiej. SOCiLA jest projektem not-for-profit zainicjowanym przez założyciela LA SIESTA, Alexandra Grisar.


Idea

Idea

Już w 2008 roku, kiedy Alexander Grisar wycofał się z zarządzania LA SIESTA, miał on pomysł stworzenia SOCiLA. W tym samym czasie hamaki z bawełny organicznej były nieodłączną częścią asortymentu LA SIESTA, jednak gdy Alexander Grisar chciał wyprodukować je także w Kolumbii, musiał on z przykrością stwierdzić, że nie ma tam ekologicznych upraw bawełny. Dla wykonania hamaków musiał on więc sprowadzać potrzebną do tego bawełnę organiczną, co z kolei wiązało się z dalszym zanieczyszczaniem środowiska poprzez transport. Ten opłakany stan rzeczy irytował go i stał się impulsem do założenia inicjatywy na rzecz ekologicznej bawełny.


Misja

Misja

Alexander Grisar podjął wyzwanie zwrócenia uwagi na środowiskowe i ekonomiczne perspektywy ekologicznej uprawy bawełny w Ameryce Łacińskiej. Doradza on rolnikom, przedsiębiorstwom przemysłowym, wspólnotom interesów oraz rządom przy rozwoju projektów. Poza tym wnosi on swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie przy realizacji tego typu planów, zdradzajac np. jak dostać dofinansowanie ze strony organizacji oferujących pomoc krajom rozwijającym się.


Projekty

Projekty

SOCiLA koncentruje się dotychczas na Kolumbii - kraju, w którym LA SIESTA produkuje ponad połowę swoich hamaków. Od 2009 roku Alexander Grisar podróżuje do Kolumbii trzy do czterech razy w roku. Pierwsze próby uprawy zostały przeprowadzone, tym samym położono podwaliny dla komercyjnej uprawy bawełny organicznej w tym kraju.


SOCiLA: SUPPORT ORGANIC COTTON IN LATIN AMERICA

SOCiLA jest inicjatywą założyciela LA SIESTA, Alexandra Grisar, która ma na celu promowanie eko-bawełny w Ameryce Łacińskiej. Inicjatywa ta wstawia się za uprawą bawełny organicznej, rozpowszechnianiem produktów z niej wykonanych oraz za ekorozwojem.


Zwenętrzne linki:

Strona internetowa SOCiLA