Neutralność klimatyczna

Nasza droga do klimatycznie neutralnej przyszłości

My w LA SIESTA chcemy więcej: Więcej odpoczynku dla wszystkich, więcej chwil w hamaku w życiu codziennym i więcej dobrego życia - ale również więcej odpowiedzialności za środowisko i przyrodę. Tą odpowiedzialność postrzegamy między innymi jako firma neutralna dla klimatu. Na tej stronie dowiesz się, czym dokładnie jest neutralność klimatyczna i dlaczego stanowi ona ważną część naszej strategii zrównoważonego rozwoju.

1 | Dlaczego jesteśmy zaangażowani

Zrównoważony relaks jest sprawą bliską naszemu sercu - i tak jest od urodzenia LA SIESTA. Od samego początku było jasne, że naszą planetę chcieliśmy obciążyć jak najmniej i przyjąć całościowe podejście do zrównoważonego rozwoju. Jako producent dóbr konsumpcyjnych i sprzedawca internetowy jesteśmy świadomi wpływu naszych działań na klimat. Dlatego też nieustannie pracujemy nad zmniejszeniem naszego śladu CO2, co oczywiście jest możliwe tylko w określonych granicach. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na drogę neutralności klimatycznej i na zrównoważenie naszych emisji począwszy od roku finansowego 2021.

Zrównoważony rozwój zaczyna się od naszych dzieci.
Zrównoważony rozwój zaczyna się od naszych dzieci.

2 | Co znaczy neutralny dla klimatu

Przedsiębiorstwa, produkty lub procesy są neutralne dla klimatu, gdy nie mają negatywnego wpływu na klimat. To osiąga się przede wszystkim przez oszczędność emisji i przez ciągłą optymalizację działań na rzecz klimatu, wewnątrzzakładowych, jak również w obrębie ich sieci. Nie wszystkich emisji da się jednak zredukować - dlatego istnieje możliwość by je rekompensować poprzez uznane międzynarodowo projekty. Ponieważ dla ogólnego bilansu CO2 jest bez znaczenia, w jakim miejscu emisje zostaną zrekompensowane, niemieckie firmy mogą dokonywać swoich świadczeń kompensujących w innych krajach świata.

ClimatePartner

Oznaczenie „neutralny klimatycznie“ z ClimatePartner gwarantuje przejrzystość i wiarygodność: Za pomocą jednoznacznego numeru identyfikacyjnygo konsumenci mogą prześledzić, jakie środki podejmują firmy w celu obniżenia emisji, na jakie projekty na rzecz ochrony środowiska sie zdecydowały, oraz jaką ilość dwutlenku węgla rekompensują.


3 | Jakie emisje kompensujemy

Neutralność klimatyczna może obejmować wiele aspektów działalności przedsiębiorstwa i życia codziennego. W LA SIESTA wdrażamy neutralność klimatyczną aktualnie w dwóch wymiarach.

  • Neutralne klimatycznie produkty z Kolumbii

    Neutralne klimatycznie produkty z Kolumbii

    Nasze produkty stanowią serce LA SIESTA i jednocześnie są największą częścią naszych emisji. Podjęliśmy jednak działania, aby zrównoważyć wszystkie emisje generowane przez cały okres użytkowania produktu naszych kolumbijskich hamaków i foteli wiszących. W przyszłości podążymi tą samą drogą w przypadku pozostałych grup produktów.

  • Przedsiębiorstwo neutralne dla klimatu

    Przedsiębiorstwo neutralne dla klimatu

    Neutralność klimatyczna nie kończy się wraz z naszymi produktami, lecz jest kontynuowana w naszej codziennej pracy. Rekompensujemy emisje, wytwarzane nieuchronnie podczas dojazdu naszego zespołu, podczas podróży służbowych, zaopatrzenia w energię naszych pomieszczeń biurowych i magazynόw itp

1 z

4 | Jak to funkcjonuje

1: Pobieranie danych

Jako podstawę do kompensacji należy najpierw zarejestrować wszystkie emisje. Co roku nasz zespół dostarcza informacji na temat tras dojazdu do pracy i podróży służbowych, określamy zużycie paliwa przez nasze pojazdy i przypisujemy emisje z naszych procesów produkcyjnych do odpowiednich grup produktów.

2: Kompensacja

Gdy tylko zostanie określony poziom spowodowanych emisji, pozyskujemy certyfikaty CO2 o odpowiedniej równowartości w celu finansowania projektu ochrony klimatu. Na międzynarodowych kongresach politycznych ustalono pewną ilość CO2, którą każdy kraj może emitować rocznie. Wartość ta stanowi podstawę międzynarodowego handlu certyfikatami, co pozwala na wyrównanie nieuniknionych emisji.

W roku 2022 LA SIESTA zrekompensowała: 3.464,893 ton CO₂

3: Certyfikacja

W celu zagwarantowania Tobie i naszym partnerom, że wszystkie określone emisje są rzeczywiście rekompensowane, jest dla nas szczególnie ważna certyfikacja przez niezależną organizację. Dlatego współpracujemy z firmą ClimatePartner, jako wiodącym dostawcą rozwiązań w zakresie ochrony klimatu, który to potwierdza nasze zaangażowanie etykietą „neutralny klimatycznie“. Climate-ID 17238-2203-1001

Od 2022 roku możemy oficjalnie nazywać nasze kolumbijskie hamaki neutralne dla klimatu.
Od 2022 roku możemy oficjalnie nazywać nasze kolumbijskie hamaki neutralne dla klimatu.

5 | Kompensacja na miejscu: projekty ochrony środowiska w Kolumbii

Istnieje wiele powodów ku temu: Po pierwsze przywiązujemy dużą wagę do tego, by angażować się w ochronę klimatu bezpośrednio w kraju produkcji naszych kolumbijskich hamaków i foteli hamakowych. Ponadto jesteśmy przekonani o całościowym zrównoważonym podejściu projektu. W centrum zaangażowania jest poparcie dla rdzennej ludności przy zachowaniu ich lasów, przy czym chronione będzie już 1 150 200 hektarów tropikalnych lasów deszczowych oraz ich bioróżnorodność. Ale dążymy nie tylko do wdrażania środków zrównoważonego rozwoju o specyfice ochrony środowiska, lecz np. także wprowadzamy rozwiązania do zapewnienia bezpieczeństwa żywności, do poprawienia dostępu do nauki dla dzieci i do promowania zdrowia. Nadrzędnym celem pracy w Matavén jest długoterminowa zmiana w kierunku zrównoważonych metod gospodarczych i ochrony przyrody.

Ponadto od 2023 r. wspieramy projekt wycofywania wydobywania węgla w Soacha, na przedmieściach Bogoty, którego celem jest wytwarzanie energii odnawialnej przy użyciu biomasy. Projekt koncentruje się na modernizacji cegielni, która dostarcza gliniane cegły dla rozwijającego się przemysłu budowlanego. Dzięki zamianie pieców na modele energooszczędne można już zaoszczędzić 18 470 ton CO2 rocznie i stworzyć długoterminowe miejsca pracy na dobrych warunkach.

Oaza, którą chcemy zachować: Matavén w Kolumbii.
Oaza, którą chcemy zachować: Matavén w Kolumbii.