Neutralność klimatyczna

Raport o zrównoważonym rozwoju

Naszą misją jest podarowanie Ci spokojnego życia przy jednoczesnej ochronie naszej planety. W naszym pierwszym raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju chcemy Ci pokazać, w jaki sposób w 2022 r. angażowaliśmy się w ochronę środowiska i uczciwe warunki pracy oraz jakie są nasze cele na przyszłość.


Naszą strategię zrównoważonego rozwoju opieramy na 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych. W poniższym raporcie dowiesz się, w jaki sposób realizujemy znaczące obszary działania w naszej codziennej działalności. Szczególnie ważne jest dla nas zharmonizowanie ekologicznego i socjalnego zachowania przedsiębiorstwa, a także zrównoważonego i socjalnego zachowania konsumentów - dla życia w równowadze, którym można się cieszyć na każdym kroku.