Ogólne Warunki Handlowe

1. Zakres obowiązywania

Dla wszystkich zamówień składanych w naszym sklepie online obowiązują Ogólne Warunki Handlowe.

2. Strony umowy, zawarcie umowy

Umowa w sprawie zakupu dochodzi do skutku z chwilą LA SIESTA GmbH.

W momencie wstawienia produktów do sklepu internetowego przedstawiamy wiążącą ofertę dotyczącą tych artykułów. Najpierw mogą Państwo niewiążąco umieścić nasze produkty w koszyku i w każdej chwili zmieniać Państwa dane przed złożeniem wiążącego zamówienia, wykorzystując do tego objaśnione narzędzia przewidziane w trakcie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy klikną Państwo przycisk zamówienia, i tym samym przyjmą Państwo ofertę dotyczącą towarów umieszczonych w koszyku. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo drogą mailową jego potwierdzenie.

3. Język umowy, zapisywanie tekstu umowy

Językami dostępnymi do zawarcia umowy są język niemiecki i język angielski.

Zapisujemy tekst umowy oraz przesyłamy Państwu drogą mailową dane zamówienia oraz nasze Ogólne Warunki Handlowe. Warunki te są również dostępne w każdej chwili na tej stronie. Państwa poprzednie zamówienia ze względów bezpieczeństwa nie są już dostępne za pośrednictwem Internetu.

4. Warunki dostawy

Do podanych cen produktów dochodzą jeszcze koszty wysyłki. Więcej informacji odnośnie kosztów wysyłki znajdziecie Państwo w zakładce Czas Dostawa i koszty przesyłki.

Nie realizujemy dostaw przez paczkomaty i filie urzędów pocztowych.

5. Płatność

W naszym sklepie internetowym dostępne są następujące formy płatności:

Niektóre płatności w naszym sklepie internetowym są realizowane przez Mollie - naszego zewnętrznego usługodawcę ds. płatności. Rozchodzi się tu o firmę Mollie B.V., Keizersgracht 121, 1015CW Amsterdam, Niederlande, numer rejestracji: 302.04.462.

Podane przez Was dane dot. Płatności są przekazywane zarówno dalej do Mollie, jak też do danego dostawcy płatności. Przekazanie Waszych danych do Mollie następuje w celu realizacji, względnie inicjalizacji umowy kupna-sprzedaży. Mollie działa sam jako administrator w myśl przepisów o ochronie danych osobowych. Informacje o przetwarzaniu Waszych danych osobowych przez Mollie znajdują się tutaj: https://www.mollie.com/en/privacy

Klienci mają do dyspozycji następujące, oferowane przez Mollie, metody płatności: karta kredytowa (Visa, Mastercard, American Express).

Karta kredytowa
Składając zamówienie przekazują nam Państwo jednocześnie dane karty kredytowej.
Po zweryfikowaniu Państwa jako prawowitego właściciel karty uruchamiamy procedurę związaną z realizacją płatności. Transakcja jest automatycznie wykonywana przez bank obsługujący Państwa kartę, a wymagana kwota odjęta od salda karty.

PayPal, PayPal Express
W trakcie zamawiania zostaniecie Państwo przekierowani do strony internetowej PayPal. Aby móc zrealizować płatność, muszą być tam Państwo zarejestrowani ew. muszą się Państwo dopiero zarejestrować, zweryfikować swoje dane oraz potwierdzić płatność. Po złożeniu zamówienia w sklepie internetowym, PayPal zaczyna realizować transakcję. Więcej informacji uzyskacie Państwo w trakcie składania zamówienia.
Bezpośrednio po tych czynnościach transakcja zostaje automatycznie realizowana przez PayPal.

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować (LA SIESTA GmbH, Im Wiesenweg 4, 55270 Jugenheim, service@lasiesta.com, Telefon: +49 (0)6130 9119-19, Fax: +49 (0)6130 9119-10) składając jednoznaczne oświadczenie o decyzji odstąpienia od umowy (np. list wysłany pocztą, telefaks lub wiadomość mailowa). W tym celu mogą skorzystać Państwo również z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.

Towary należy odesłać do nas lub nam przekazać niezwłocznie i w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, gdy towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni. Państwo ponoszą bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej z towarem. Za ewentualne zmniejszenie wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy przyczyną zmniejszenia wartości towaru jest obchodzenie się z nim w inny sposób niż konieczny do zbadania jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7. Zastrzeżenie prawa własności

Towar pozostaje naszą własnością aż do całkowitej realizacji płatności.

8. Uszkodzenia podczas transportu

Jeśli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, wówczas należy niezwłocznie zareklamować wadę u dostarczyciela i jak najszybciej skontaktować się z nami. Spóźniona reklamacja lub opóźniony kontakt z nami nie rzutują w żaden sposób na Państwa roszczenia prawne i ich dochodzenie, w szczególności na prawa gwarancyjne. Jednak mogą nam Państwo pomóc w dochodzeniu naszych praw względem przewoźnika lub ubezpieczyciela.

9. Rękojmia i gwarancje

O ile w dalszej części wyraźnie nie ustalono inaczej, obowiązujące jest ustawowe prawo odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi.
Okres przedawnienia roszczeń za wady wynosi dla przedmiotów używanych jeden rok od momentu dostarczeniu towaru.
Powyższe ograniczenia i skrócenia terminów nie mają zastosowania do roszczeń wynikających ze szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pośredników

  • przy szkodach wyrządzonych wobec życia, ciała lub zdrowia,
  • przy umyślnym naruszeniu obowiązków lub rażącym zaniedbaniu, jak i podstępie
  • przy naruszeniu istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie dopiero umożliwia prawidłową realizację umowy i których to dotrzymania strona umowy z reguły może być pewna(obowiązki zasadnicze)
  • w ramach obietnicy gwarancji, o ile została uzgodniona lub
  • o ile otwarty został obszar zastosowania ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji oraz ich dokładnych warunkach znajdą Państwo na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

10. Zwolnienia z podatku VAT

Zwolnienie z podatku VAT w przypadku wywozu w niekomercyjnym ruchu turystycznym jest wykluczone. Odnosi się to zwłaszcza do krajów spoza UE, takich jak np. Szwajcaria.

11. Odpowiedzialność cywilna

W przypadku roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub pośredników, ponosimy zawsze nieograniczoną odpowiedzialność

  • w przypadku szkody dla życia, ciała lub zdrowia,
  • za umyślne lub rażące zaniedbania obowiązku,
  • w przypadku obietnic gwarancji, o ile zostały uzgodnione albo
  • o ile otwarty został obszar zastosowania ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

Przy naruszeniu istotnych zobowiązań umownych, których spełnienie dopiero umożliwia prawidłową realizację umowy i których to dotrzymania strona umowy z reguły może być pewna (obowiązki zasadnicze), które wynikło ze zwykłego zaniedbania z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub pośredników, odpowiedzialność ograniczona zostaje zgodnie z wysokością do szkód dających się przewidzieć przy zawieraniu umowy, z których powstaniem z reguły trzeba się liczyć. W innych przypadkach roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

12. Kodeks postępowania

Podlegamy poniższym kodeksom postępowania:
Kryteria jakości Trusted Shops
http://www.trustedshops.com/tsdocument/ TS_QUALITY_CRITERIA_pl.pdf

13. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS), którą możecie Państwo znaleźć tutaj.
Nie jesteśmy zobowiązani oraz gotowi do brania udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką komisją rozjemczą.