Polityka Prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w trakcie Państwa wizyty na naszej stronie internetowej jest dla nas niezmiernie ważna. Państwa dane podlegają ochronie na mocy przepisów prawa. Poniżej wyjaśniamy sposób i zakres przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem tej strony internetowej zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

I. Kontakt z administratorem

LA SIESTA GmbH
Im Wiesenweg 4
55270 Jugenheim
Tel.: +49 (0)6130 9119-19
E-mail: info@lasiesta.com

II. Kontakt z inspektorem ochrony danych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych, mogą się Państwo zwrócić do naszego zewnętrznego inspektora ochrony danych:

Pan Arndt Halbach z firmy GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid
Adres e-mail: datenschutz@lasiesta.com
Tel. 02191 / 909 430

III. Przetwarzanie danych przez stronę internetową

Państwa wizyty na naszej stronie internetowej są protokołowane. Najpierw zapisywane są przede wszystkim następujące dane, które przesyła nam Państwa przeglądarka:

 • adres IP aktualnie używany przez Państwa komputer lub router;
 • data i godzina;
 • rodzaj i wersja przeglądarki;
 • system operacyjny Państwa komputera osobistego;
 • strony, które Państwo przeglądają;
 • nazwa i rozmiar pliku(-ów), których zażądano;
 • oraz ewent. adres URL strony odsyłającej.

 

Dane te są gromadzone wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, ulepszenia naszej witryny oraz analizy błędów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Adres IP Państwa komputera jest analizowany wyłącznie anonimowo (skrócony o ostatnie 3 cyfry).

Poza tym mogą Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania żadnych danych osobowych. Przesyłanie danych przez internet (np. w ramach komunikacji per e-mail) może natrafiać na luki w zabezpieczeniach. Nie ma możliwości zapewnienia stuprocentowej ochrony danych przed dostępem osób trzecich. Dane poufne należy zatem przesyłać do nas w inny sposób, np. pocztą.

Formularz kontaktowy

Dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres lub dane kontaktowe), które podają nam Państwo z własnej inicjatywy, np. w ramach zapytania lub w inny sposób, są przez nas przechowywane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby korespondencji z Państwem i tylko w celu, dla którego udostępnili nam Państwo te dane. Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a); art. 6 ust. 1 f) RODO.

Bezpieczne przesyłanie danych

W celu ochrony bezpieczeństwa Państwa danych podczas ich przesyłania, stosujemy najnowocześniejszą procedurę szyfrowania (SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.

Szyfrowane płatności na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu odpłatnej umowy są Państwo zobowiązani do podania nam swoich danych płatniczych (np. numeru konta w celu upoważnienia do polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności. Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie przy użyciu szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane dane jest, gdy w pasku adresowym przeglądarki fraza „http://” zmienia się na „https://”, a w polu obok pojawia się symbol kłódki. W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Rejestracja

Mogą Państwo zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie do tego, by mogli Państwo korzystać z określonej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być kompletne. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji. W przypadku istotnych zmian, takich jak zakres oferty lub zmian niezbędnych z technicznego punktu widzenia, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji w celu poinformowania Państwa o tych zmianach. Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w dowolnym czasie. W tym celu wystarczy przesłać nam nieformalną wiadomość e-mail. Przetwarzanie danych, które odbyło się do czasu wycofania zgody, pozostaje zgodne z prawem. Dane uzyskane podczas rejestracji są przechowywane przez nas tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie internetowej. Następnie zostają one usunięte. Powyższe nie narusza ustawowych terminów przechowywania.

Przetwarzanie danych (dotyczących klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, kształtowania lub zmiany stosunku prawnego (dane o osobie). Powyższe odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym dozwolone jest przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane o użytkowaniu) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu za nie faktury. Pozyskane dane klientów są usuwane po realizacji zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Powyższe nie narusza ustawowych terminów przechowywania.

Przesyłanie danych związanych z zawarciem umowy o świadczenie usług oraz treści cyfrowe

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście realizacji umowy – np. firmie, której powierzono dostawę towaru lub bankowi, któremu powierzono realizację płatności. Poza wspomnianym powyżej zakresem dane nie będą nikomu przekazywane, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Bez Państwa wyraźnej zgody Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim, na przykład w celach reklamowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym dozwolone jest przetwarzanie danych niezbędnych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Klarna

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność za pośrednictwem Klarna. Dostawcą usług jest firma Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja (dalej jako „Klarna”). Klarna oferuje różne opcje płatności (np. sprzedaż ratalna). Jeśli zdecydują się Państwo na płatność przez Klarna (rozwiązanie Klarna Checkout), Klarna będzie zbierać Państwa różne dane osobowe. Szczegóły można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Klarna pod następującym linkiem:

https://www.klarna.com/de/datenschutz/

Klarna wykorzystuje pliki cookie do optymalizacji korzystania z usługi Klarna Checkout. Optymalizacja rozwiązania Checkout stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cookies to małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które nie wyrządzają żadnych szkód. Pozostają one na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Szczegóły dotyczące korzystania z plików cookie od Klarna można znaleźć w poniższym linku:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf

Państwa dane zostaną przekazane do Klarna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie do celów realizacji umowy). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych, które odbyły się w przeszłości.

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatności m.in. za pośrednictwem PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwany dalej „PayPal”). Jeśli zdecydują się Państwo zapłacić za pomocą PayPal, Państwa dane dotyczące płatności zostaną wysłane do PayPal. Państwa dane są przekazywane do PayPal na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych, które odbyły się w przeszłości.

Natychmiastowy przelew bankowy

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność przez „przelew natychmiastowy”. Dostawcą tych usług płatniczych jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (dalej jako „Sofort GmbH”). Dzięki procedurze „przelewu natychmiastowego” potwierdzenie płatności od firmy Sofort GmbH otrzymujemy w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć wywiązywanie się z naszych zobowiązań. Jeśli wybrali Państwo metodę płatności „przelew natychmiastowy”, należy przesłać do Sofort GmbH PIN oraz ważny TAN, za pomocą którego Sofort GmbH może zalogować się na Państwa konto bankowe online. Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan konta po zalogowaniu się i dokonuje przelewu do nas za pomocą przesłanego przez Państwa TAN. Następnie niezwłocznie przesyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu automatycznie sprawdzane są Państwa obroty, limit kredytowy w rachunku bieżącym oraz istnienie innych kont i ich sald. Oprócz kodu PIN i TAN do Sofort GmbH przekazywane są również wprowadzone przez Państwa dane dotyczące płatności oraz dane osobowe. Państwa dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do jednoznacznego ustalenia Państwa tożsamości oraz do zapobieżenia próbom oszustwa. Państwa dane zostaną przekazane Sofort GmbH na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych, które odbyły się w przeszłości. Szczegóły dotyczące płatności przelewem natychmiastowym znajdą Państwo tu:

https://www.sofort.de/datenschutz.html

oraz

https://www.klarna.com/sofort/

IV. Odbiorcy danych osobowych

Na potrzeby prowadzenia i realizacji procesów przetwarzania możemy korzystać z pomocy zewnętrznych usługodawców, działających w ramach umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Zaangażowaliśmy zewnętrzne podmioty do wysyłania naszego newslettera oraz do hostingu naszej strony internetowej.

Stosunki umowne z naszymi dostawcami usług są regulowane przez przepisy art. 28 RODO, które zawierają wymagane prawem punkty dotyczące ochrony i bezpieczeństwa danych.

V. Gromadzenie danych przez Google Analytics

Ta strona korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analizy Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez cookies informacje o Państwa aktywności na tej stronie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Za podstawę prawną przetwarzania danych służy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku aktywowania opcji anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google, jeżeli przebywają Państwo w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, a następnie tam skracany. Pragniemy podkreślić, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „anonymizelp” w celu zagwarantowania anonimowej wersji adresu IP.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny Państwa aktywności na tej stronie internetowej, do sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronach internetowych oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z tej witryny internetowej i internetu. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zrezygnować z obsługi cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO.

VI. Google Tag Manager

Witryna korzysta z Google Tag Manager. Usługa ta umożliwia zarządzanie tagami stron internetowych przez specjalny panel. Google Tag Manager implementuje jedynie tagi. Nie są ustawiane żadne ciasteczka i nie są gromadzone żadne dane osobowe. Google Tag Manager uruchamia inne tagi, które mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych. Jeśli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub plików cookie, pozostaje ona ważna dla wszystkich tagów śledzenia, o ile są one zaimplementowane w Google Tag Manager. Więcej informacji na temat Google Tag Manager można znaleźć pod następującym linkiem:

http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Śledzenie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

VII. Portale społecznościowe / wtyczki

YouTube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki prowadzonej przez Google strony YouTube. Operatorem strony jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest wówczas informowany, które z naszych stron zostały przez Państwa odwiedzone. Gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie na YouTube, wówczas pozwalają Państwo serwisowi YouTube powiązać swoje zachowanie podczas surfowania w internecie bezpośrednio z Państwa profilem osobistym. Mogą Państwo temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube. Korzystanie z YouTube odbywa się w celu uatrakcyjnienia prezentacji naszej oferty online. Jest to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Więcej informacji na temat sposobu postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce Prywatności YouTube: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Wtyczka Instagram

Nasze strony zawierają funkcje usługi Instagram. Zintegrowane funkcje oferowane są przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Gdy są Państwo zalogowani na swoim koncie Instagram, mogą Państwo powiązać zawartość naszych stron ze swoim profilem Instagram klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może przyporządkować wizytę na naszych stronach do Państwa konta użytkownika. Pragniemy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron nie znamy treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Instagram. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności firmy Instagram:

https://instagram.com/about/legal/privacy/

Wtyczki portalu Facebook (przyciski „Lubię to” i „Udostępnij”)

Nasze strony zawierają wtyczki portalu społecznościowego Facebook. Ich dostawcą jest Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebook rozpoznać można po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka znajdą Państwo tutaj:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Podczas odwiedzania naszych stron wtyczka inicjuje bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje wówczas informacje o tym, że odwiedzili Państwo naszą stronę pod swoim adresem IP. Jeśli klikną Państwo przycisk „Lubię to” na Facebooku, kiedy są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, mogą Państwo zalinkować zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook będzie mógł powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako operator stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności Facebooka:

https://de-de.facebook.com/policy.php

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Facebook kojarzył Państwa wizytę na naszych stronach z kontem na Facebooku, muszą się Państwo wylogować z konta na Facebooku.

VIII. Stosowanie cookies

W naszej witrynie internetowej używane są tzw. cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez Państwa przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze. Korzystanie z plików cookie ma na celu uczynienie strony bardziej przyjazną dla użytkownika. Umożliwiają one przykładowo rozpoznanie użytkownika na czas trwania sesji bez konieczności ponownego wprowadzania nazwy użytkownika i hasła. Pliki cookie nie uszkodzą Państwa komputera i są usuwane po zakończeniu Państwa sesji. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 f) RODO.

Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie).

Inne pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty (trwałe pliki cookie).

Przetwarzanie danych w związku z plikami cookie, które służą wyłącznie do zapewnienia funkcjonalności naszej witryny, odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 I f) RODO.

Jeśli nie życzą sobie Państwo obsługi plików cookie, mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie były akceptowane. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku ewentualnie nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszych stron internetowych.

IX. Państwa prawa

Zgodnie z §§ 15-21 RODO w odniesieniu do przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą Państwo dochodzić następujących praw, jeżeli spełnione są opisane poniżej warunki.

Prawo dostępu

Mają Państwo prawo dostępu do informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Prawo do sprostowania danych

Mogą Państwo zażądać poprawienia niekompletnych lub nieprawidłowo przetworzonych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

Mają Państwo prawo do usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, w szczególności w przypadku zaistnienia jednego z następujących powodów:

 • dane osobowe, które Państwa dotyczą, nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone;
 • wycofali Państwo zgodę, która stanowiła podstawę przetwarzania Państwa danych;
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

Prawa do usunięcia danych nie będą mogli Państwo dochodzić, jeżeli usunięcie to jest sprzeczne z prawnie uzasadnionymi interesami administratora. Dotyczy to np. następujących przypadków:

 • dane osobowe są wymagane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • usunięcie nie jest możliwe ze względu na obowiązek przechowywania.

 

Jeżeli danych nie można usunąć, mogą Państwo skorzystać z prawa do ograniczenia ich przetwarzania (opis poniżej).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do tego, by zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli:

 • kwestionują Państwo poprawności danych i dlatego sprawdzamy ich poprawność;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwili się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • dane nie są nam już potrzebne, ale są Państwu niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie stwierdzono jeszcze, czy nasze prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu wniesionego przez Państwa.

 

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, pod warunkiem, że przetwarzanie dokonywane jest na podstawie zgody lub umowy oraz odbywa się u nas przy pomocy zautomatyzowanych procedur.

Prawo odwołania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by z powodów związanych z jej wyjątkową sytuacją w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, które są gromadzone na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) lub f). Dotyczy to również profilowania opierającego się o te postanowienia. Jeżeli przetwarzanie opiera się na pozyskanej od Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

X. Standardowe terminy usuwania danych

O ile w przepisach prawa nie przewidziano terminów przechowywania danych, dane zostaną usunięte lub zniszczone w momencie, w którym przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu przetwarzania danych. W przypadku przechowywania danych osobowych obowiązują różne terminy; dane istotne z punktu widzenia prawa podatkowego zazwyczaj muszą być przechowywane przez 10 lat, a inne dane – zgodnie z przepisami prawa handlowego przez 6 lat. Ponadto okres przechowywania może być również zależny od ustawowych terminów przedawnienia, które np. zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) wynoszą z reguły trzy lata, zaś w niektórych przypadkach – nawet do trzydziestu lat.

XI. Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Każda osoba, której dane dotyczą, na mocy art. 77 RODO może odwołać się do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących jest sprzeczne z RODO. Organem nadzorczym odpowiedzialnym za kwestie ochrony danych jest regionalny pełnomocnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. W naszym przypadku jest to więc regionalny pełnomocnik ds. ochrony danych i wolności informacji w Nadrenii Północnej-Westfalii (Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen).