Verklaring gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan onze homepage is belangrijk voor ons. Uw gegevens worden beschermd in het kader van de wettelijke bepalingen. Hieronder informeren wij u over de aard en omvang van de verwerking van persoonsgegevens via deze website conform artikel 13 van de basisbeschikking gegevensbescherming (AVG).

I. Gegevens van de verantwoordelijke instantie

LA SIESTA Ltd.
Im Wiesenweg 4
55270 Jugenheim
Telefoon: +49 (0)6130 9119-19
E-mail: info@lasiesta.com

II. Informatie over de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, staat onze externe functionaris voor gegevensbescherming u graag te woord:

De heer Arndt Halbach van GINDAT GmbH
Wetterauer Str. 6, 42897 Remscheid
E-mail: datenschutz@lasiesta.com
Telefoon: 02191 / 909 430

III. Gegevensverwerking via de website

Uw bezoek aan onze website wordt gelogd. Aanvankelijk worden de volgende gegevens, die uw browser naar ons doorstuurt, voornamelijk geregistreerd:

 • het IP-adres dat momenteel door uw pc of router wordt gebruikt
 • datum en tijdstip
 • browsertype en -versie
 • het besturingssysteem van uw pc
 • de pagina's die u bekijkt
 • naam en grootte van het (de) opgevraagde bestand(en)
 • en, indien van toepassing, de URL van de verwijzende webpagina.

 

Deze gegevens worden uitsluitend verzameld voor gegevensbeveiligingsdoeleinden, ter verbetering van onze website en voor foutenanalyse op basis van artikel 6, lid 1, onder f AVG. Het IP-adres van uw computer wordt alleen anoniem geëvalueerd (ingekort met de laatste 3 cijfers).

U kunt onze website overigens ook bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Vertrouwelijke gegevens moeten daarom op een andere manier naar ons worden verzonden, bijvoorbeeld per post.

Contactformulier

Persoonsgegevens (bijv. uw naam, adres of contactgegevens) die u ons op eigen initiatief verstrekt, bijv. in het kader van een onderzoek of anderszins, worden door ons alleen opgeslagen en verwerkt voor correspondentie met u en alleen voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons ter beschikking heeft gesteld. Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder a); artikel 6, lid 1, onder f). AVG.

Beveiligde gegevensoverdracht

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we een geavanceerde versleutelingsprocedure (SSL) via HTTPS.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Indien er na het afsluiten van een domiciliëringsovereenkomst een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens (bijv. rekeningnummer voor domiciliëring) aan ons door te geven, zijn deze gegevens noodzakelijk voor de betalingsverwerking. Betalingstransacties via de gemeenschappelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, domiciliëring) gebeuren uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. In geval van versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Aanmelding

U kunt zich registreren op onze website om gebruik te maken van extra functies op de site. Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van het aanbod of de dienst waarvoor u zich heeft geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie. In geval van belangrijke wijzigingen, zoals de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke wijzigingen, zullen wij het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze manier te informeren. De bij de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u moet doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast. De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website wordt geregistreerd en vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, het ontwerp van de inhoud of de wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6, lid 1, onder b, van het AVG, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of hem te factureren voor het gebruik van de dienst. De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of na beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevenstransmissie bij de sluiting van een overeenkomst inzake diensten en digitale inhoud

Persoonsgegevens worden door ons alleen aan derden doorgegeven indien dit in het kader van de contractverwerking noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat met de levering van de goederen is belast of aan de bank die met de betalingsverwerking is belast. Een verdere doorgifte van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de doorgifte hebt ingestemd. Uw gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder b, van het AVG, dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

PayPal

Op onze website bieden wij betaling via PayPal. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd). Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden uw betalingsgegevens naar PayPal verzonden. Uw gegevens worden aan PayPal doorgegeven op basis van Art. 6 lid 1 lit. a AVG (toestemming) en Art. 6 lid 1 lit. b AVG (verwerking ter uitvoering van een overeenkomst). U hebt te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerking in het verleden.

IV. Ontvangers van persoonsgegevens

Wij kunnen voor de uitvoering en verwerking van ordergegevensverwerking gebruik maken van dienstverleners.

Specifiek hebben wij serviceproviders ingeschakeld voor de verzending van de nieuwsbrief en voor het hosten van onze website.

De contractuele relaties met onze dienstverleners worden geregeld in overeenstemming met de bepalingen van artikel 28 AVG, die de wettelijk vereiste punten op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging bevatten.

V. Gegevensverzameling door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG.

Als echter IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, verkort Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Wij wijzen u erop dat de code "anonimizelp" is toegevoegd aan Google Analytics op deze website om een geanonimiseerde versie van het IP-adres te garanderen.

In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en de exploitant van de website andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet aan te bieden. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door cookies gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat deze gegevens door Google verwerkt, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG vormt de basis voor de gegevensverwerking.

VI. Google Tag Manager

De website maakt gebruik van de Google Tag Manager. Deze dienst maakt het mogelijk websitetags te beheren via een interface. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Er worden geen cookies ingesteld en er worden geen persoonsgegevens verzameld. De Google Tag Manager activeert andere tags die gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als er een deactivering is gemaakt op domein- of cookieniveau, blijft deze geldig voor alle traceertags als deze zijn geïmplementeerd met de Google Tag Manager. Meer informatie over de Google Tag Manager vindt u onder de volgende link:

http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

De trackingmaatregel wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder S. 1 lit. f AVG.

VII. Sociale media / Plugins

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Als u één van onze pagina's bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Instagram Plugin

Op onze pagina's vindt u functies van de Instagram-service. Deze functies worden geleverd door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS. Als u bent ingelogd bij uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de knop Instagram te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Als aanbieder van deze pagina’s hebben wij geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens of hoe Instagram deze gebruikt. Raadpleeg het Privacybeleid van Instagram voor meer informatie:

https://instagram.com/about/legal/privacy/

Facebook plug-ins (zoals & delen knop)

Onze pagina's bevatten plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, USA. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plugins vindt u hier:

https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wanneer u onze pagina's bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de "Vind ik leuk"-knop van Facebook klikt terwijl u bent aangemeld bij uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook-profiel. Facebook kan zo het bezoek aan onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Facebook. Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Facebook:

https://de-de.facebook.com/policy.php

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's aan uw Facebook-account koppelt, log dan uw Facebook-account uit.

VIII. Gebruik van cookies

In ons internetaanbod worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en op uw computer worden opgeslagen. Het gebruik van cookies dient om de website gebruikersvriendelijker te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de gebruiker voor de duur van de sessie te herkennen zonder voortdurend een nieuwe gebruikersnaam en een nieuw wachtwoord in te moeten voeren. De cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en worden aan het einde van uw sessie verwijderd. Artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG vormt de basis voor de gegevensverwerking.

Sommige van de door ons gebruikte cookies worden direct na het sluiten van uw browser verwijderd (zogenaamde sessiecookies).

Andere cookies blijven op uw terminal staan en maken het mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies).

De verwerking van gegevens in verband met cookies, die uitsluitend dienen om de functionaliteit van ons onlineaanbod te creëren, vindt plaats op basis van ons rechtmatig belang conform artikel 6 I f) AVG.

Als u niet wilt dat cookies worden gebruikt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze websites kunt gebruiken.

IX. Uw rechten

Volgens §§ 15-21 AVG kunt u met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens de volgende rechten doen gelden, mits aan de daar beschreven voorwaarden wordt voldaan.

Recht op informatie

U hebt recht op informatie over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons worden verwerkt.

Recht op correctie

U kunt verzoeken om correctie van onvolledige of onjuist verwerkte persoonsgegevens.

Recht op annulering

U hebt recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, meer bepaald om volgende redenen

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming, waarop de verwerking van uw gegevens is gebaseerd, in.
 • U hebt een recht van verzet tegen de verwerking aangevoerd.
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

 

Het recht op verwijdering bestaat echter niet als dit in strijd is met de legitieme belangen van de verantwoordelijke partij. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn

 • Persoonsgegevens zijn nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
 • verwijdering is niet mogelijk wegens opslagverplichtingen

 

Als de gegevens echter niet kunnen worden verwijderd, kan er een recht zijn om de verwerking te beperken (hierna).

Recht op verjaring van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken indien

 • u de juistheid van de gegevens ontkent en wij daarom de juistheid controleren
 • de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering weigert en in plaats daarvan om beperking van het gebruik verzoekt
 • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
 • u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw gegevens en het nog niet duidelijk is of onze gerechtvaardigde redenen zwaarder wegen dan uw redenen.

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt recht op ontvangst van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat en u hebt het recht deze gegevens zonder onze tussenkomst aan een andere verantwoordelijke door te geven, mits de verwerking gebaseerd is op een toestemming of een contract en de verwerking door ons wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Recht op herroeping

De betrokkene heeft het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), om redenen die verband houden met zijn/haar bijzondere situatie, met inbegrip van profilering op basis van deze bepalingen.

X. Standaardperioden voor het wissen van gegevens

Als er geen wettelijke bewaarverordening bestaat, worden de gegevens gewist of vernietigd als ze niet langer nodig zijn om het doel van de gegevensverwerking te bereiken. Voor de opslag van persoonsgegevens gelden verschillende periodes; fiscaal relevante gegevens worden doorgaans 10 jaar bewaard, andere gegevens worden volgens handelsrechtelijke voorschriften 6 jaar bewaard. Ten slotte
kan de opslagtermijn ook worden gebaseerd op de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens § 195 e.v. van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) in de regel drie jaar kunnen zijn, maar in sommige gevallen ook tot dertig jaar.

XI. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Elke betrokkene heeft op grond van artikel 77 van het AVG het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit als hij of zij van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in strijd is met het AVG. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waar onze onderneming haar statutaire zetel heeft, in ons geval de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de deelstaat Nordrhein-Westfalen.