Retourneren

Soms verlopen dingen anders dan gepland. Daarom kun je bij ons je bestelling zonder stress retourneren. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan wanneer u een andere manier van leveren dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst ontvangen hebben, aan u terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel als u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u werd overeengekomen; voor deze terugbetaling worden u in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de artikelen weer ontvangen hebben of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft geretourneerd, afhankelijk van welke situatie zich het eerst voordoet.

U dient de artikelen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst heeft geïnformeerd aan ons te retourneren of aan ons terug te geven. De termijn is in acht genomen indien u de artikelen verstuurt voor de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten voor het retourneren van de artikelen. Voor een eventueel waardeverlies van de artikelen bent u alleen aansprakelijk wanneer dit waardeverlies is te wijten aan de niet noodzakelijke wijze waarop u de staat, eigenschappen en werking van het product heeft gecontroleerd.

Heb je nog vragen over het proces van je retourzending? Gebruik ons contactformulier! We helpen je graag verder!