Anulowanie

Prawo do odstąpienia od umowy

Mogą Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować (LA SIESTA GmbH, Im Wiesenweg 4, 55270 Jugenheim, service@lasiesta.com, Telefon: +49 (0)6130 9119-19, Fax: +49 (0)6130 9119-10) składając jednoznaczne oświadczenie o decyzji odstąpienia od umowy (np. list wysłany pocztą, telefaks lub wiadomość mailowa). W tym celu mogą skorzystać Państwo również z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), zwracamy Państwu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy.

Towary należy odesłać do nas lub nam przekazać niezwłocznie i w każdym przypadku najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Termin będzie zachowany, gdy towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni. Państwo ponoszą bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej z towarem. Za ewentualne zmniejszenie wartości towaru odpowiadają Państwo tylko wtedy, gdy przyczyną zmniejszenia wartości towaru jest obchodzenie się z nim w inny sposób niż konieczny do zbadania jego charakteru, cech i funkcjonowania.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(W przypadku chęci odstąpienia od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na poniższy adres.)

– LA SIESTA GmbH, Im Wiesenweg 4, 55270 Jugenheim, service@lasiesta.com, Fax: +49 (0)6130 9119-10

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy zakupu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.