Klimaatneutraliteit

Op weg naar een klimaatneutrale toekomst

LA SIESTA wil meer: meer ontspanning voor iedereen, meer hangmatmomenten op een doordeweekse dag en meer van het goede leven – maar ook meer aandacht voor milieu en natuur. Wij nemen als klimaatneutraal bedrijf graag onze verantwoording. Wat klimaatneutraliteit betekent en waarom het een belangrijk onderdeel is van ons streven naar meer duurzaamheid lees je op deze pagina.

1 | Waarom wij betrokken zijn

Wij noemen het duurzaam ontspannen en het ligt ons na aan het hart – en dat al sinds de oprichting van LA SIESTA. Onze planeet zo min mogelijk belasten en duurzaamheid aanpakken bij de bron; dat zijn altijd al onze pijlers geweest. Wij produceren gebruiksvoorwerpen en verkopen deze online. Wij zijn ons ervan bewust dat we daarmee een bepaalde invloed uitoefenen op het klimaat. Daarom proberen wij continu onze CO2-voetafdruk te minimaliseren. Dat is mogelijk tot op zekere hoogte. Daarom kiezen wij voor een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Onze uitstoot wordt sinds het bedrijfsjaar 2021 gecompenseerd.

Duurzaamheid begint bij onze kinderen.
Duurzaamheid begint bij onze kinderen.

2 | Wat klimaatneutraal betekent

Bedrijven, producten en processen zijn klimaatneutraal wanneer ze geen negatieve invloed hebben op het klimaat. Om dat te bereiken, moet in de eerste plaats minder uitstoot plaatsvinden en dus is het noodzakelijk klimaatbeschermende maatregelen in te voeren en deze continu te optimaliseren, binnen het bedrijf zelf en het netwerk daaromheen. Niet alle uitstoot kan worden voorkomen – en daarom bestaat de mogelijkheid deze te compenseren aan de hand van internationaal erkende milieuprojecten. CO2 kan overal ter wereld worden gecompenseerd, dus een Duits bedrijf kan zijn uitstoot ook compenseren in een ander land.

ClimatePartner

Een certificaat van ClimatePartner staat garant voor transparantie en geloofwaardigheid. Via een speciale ID controleren consumenten welke maatregelen bedrijven nemen om de uitstoot te compenseren, welke milieuprojecten ondersteund worden en hoeveel CO2 daarmee uiteindelijk gecompenseerd wordt.


3 | Welke uitstoot wij compenseren

Klimaatneutraal worden, heeft direct betrekking op meerdere aspecten van de bedrijfsvoering. Bij LA SIESTA pakken we momenteel de volgende elementen aan:

  • Klimaatneutrale producten uit Colombia

    Klimaatneutrale producten uit Colombia

    Onze producten vormen de kern van LA SIESTA, maar ze zijn tegelijkertijd ook verantwoordelijk voor het grootste deel van onze uitstoot. Wij hebben daarom maatregelen genomen om alle emissie te compenseren die ontstaat tijdens de gebruiksduur van onze Colombiaanse hangmatten en hangstoelen. In de toekomst gaan we hetzelfde doen met onze andere producten.

  • Klimaatneutraal bedrijf:

    Klimaatneutraal bedrijf:

    Klimaatneutraliteit stopt niet bij onze producten, maar speelt ook een grote rol in ons werk. Ook het woon-werkverkeer van ons team, zakenreizen en de energievoorziening van onze kantoor- en opslagruimte zorgen voor de nodige uitstoot, die wij compenseren.

1 van

4 | Hoe het in zijn werk gaat

1: Vastleggen

Als basis voor de compensatie moet eerst alle emissie worden vastgelegd. Daartoe geeft ons team elk jaar aan hoeveel kilometer ze hebben afgelegd tussen thuisadres en werk, en voor zakenreizen. Wij berekenen dan het brandstofverbruik en scharen de uitstoot van onze productieprocessen binnen de juiste productgroep.

2: Compensatie

Zodra wij de hoogte van onze uitstoot weten, vragen wij CO2-certificaten aan die op basis daarvan een geselecteerd milieuproject met een bepaald bedrag ondersteunen. Tijdens interionale politieke vergaderingen is vastgelegd hoeveel CO2 elk land maximaal mag uitstoten. Deze waarde is de basis voor de internationale handel met certificaten, waarmee onontkoombare emissie kan worden gecompenseerd.

In 2022 compenseerde LA SIESTA: 3.464,893 ton CO₂

3: Certificering

Om jou en al onze andere partners te kunnen garanderen dat alle uitstoot ook daadwerkelijk is gecompenseerd, hechten wij bijzonder veel waarde aan de certificering door een onafhankelijke partij. Daarom werken wij samen met ClimatePartner, marktleider in klimaatoplossingen, die onze betrokkenheid heeft bevestigd met het label voor klimaatneutraliteit: Climate-ID 17238-2203-1001

Sinds 2022 mogen wij onze Colombiaanse hangmatten klimaatneutraal noemen.
Sinds 2022 mogen wij onze Colombiaanse hangmatten klimaatneutraal noemen.

5 | Lokale compensatie: Bosbescherming in Matavén, Colombia

Om onze emissie te compenseren, hebben wij het bosbeschermingsproject in Matavén uitgezocht. Daar zijn meerdere redenen voor. Allereerst vinden wij het belangrijk direct in het productieland van onze hangmatten en hangstoelen actief met milieubescherming bezig te zijn. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat dit project duurzaamheid bij de kern aanpakt. In het middelpunt staat de inzet van inheemse volkeren, die zich sterk maken voor het behoud van hun bossen. Al 1.150.200 hectare tropisch regenwoud (en dus ook hun biodiversiteit) staat reeds onder bescherming. Maar duurzaamheid staat niet alleen voor de omgeving op het programma, ook de voedselveiligheid staat centraal, de vrije toegang tot scholen en opleiding voor kinderen en het algehele gezondheidsstelsel. Het uiteindelijke doel van al het werk in Matavén is een verschuiving op de lange termijn naar duurzamere landbouw en economie, en meer oog voor milieubescherming.

Aanvullend helpen wij sinds 2023 Soacha, een voorstad van Bogotá, het gebruik van steenkool uit te bannen. Het doel is om met gebruik van biomassa energie op te wekken. De focus ligt op de modernisering van een steenfabrikant, die bakstenen levert aan de groeiende bouwindustrie. Door de ovens te vervangen door energiezuinigere modellen kan per jaar ruim 18.470 ton CO2 minder uitgestoten worden en creëert men stabiele werkplekken met goede arbeidsvoorwaarden.

Een oase die wij graag mooi houden: Matavén in Colombia.
Een oase die wij graag mooi houden: Matavén in Colombia.