Klimaatbescherming

Ons engagement voor het klimaat

Bij LA SIESTA willen we meer: meer ontspanning voor iedereen, meer hangmatmomenten in het dagelijks leven en meer van het goede leven – maar ook meer verantwoordelijkheid voor het milieu en het klimaat. Deze verantwoordelijkheid nemen we onder andere op ons als ClimatePartner-gecertificeerd bedrijf. Wat dit precies betekent en waarom de samenwerking met ClimatePartner een belangrijk onderdeel is van onze duurzaamheidsstrategie, lees je op deze pagina.

1 | Waarom wij ons inzetten

Duurzame ontspanning is voor ons een zaak van het hart – en dat al sinds de geboorte van LA SIESTA. Vanaf het begin was het duidelijk dat we onze planeet zo min mogelijk willen belasten en het thema duurzaamheid holistisch willen benaderen. Als fabrikant van consumptiegoederen en online verkoper zijn we ons bewust van de impact van onze activiteiten op het klimaat. Daarom werken we voortdurend aan het verminderen van onze CO₂-voetafdruk. Er blijven echter emissies over die we momenteel nog niet kunnen vermijden of verminderen. Ook voor deze emissies willen we verantwoordelijkheid nemen. Voor ondersteuning bij al deze stappen hebben we gekozen voor samenwerking met ClimatePartner.

Met liefde voor het klimaat ontspannen
Met liefde voor het klimaat ontspannen

2 | Wat ClimatePartner-gecertificeerd betekent

Ons bedrijf en onze Colombiaanse hangmatten en hangstoelen zijn ClimatePartner-gecertificeerd. Dit betekent dat wij onze uitstoot van broeikasgassen hebben berekend, reductiedoelstellingen hebben gesteld, reductiemaatregelen hebben doorgevoerd en klimaatprojecten financieren. Met het label van ClimatePartner en de bijbehorende Climate-ID-website communiceren we transparant over deze stappen.

Onze samenwerking met ClimatePartner omvat momenteel twee dimensies:

  • ClimatePartner-gecertificeerde producten uit Colombia

    ClimatePartner-gecertificeerde producten uit Colombia

    Onze producten vormen het hart van LA SIESTA en zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor het grootste deel van onze uitstoot. Om verantwoordelijkheid te nemen voor de uitstoot die gedurende de gehele levenscyclus van onze Colombiaanse hangmatten en hangstoelen ontstaat, verminderen we deze voortdurend, bijvoorbeeld door het toenemende gebruik van duurzame materialen. Daarnaast financieren we een klimaatbeschermingsproject. Met de overige productgroepen zullen we in de toekomst dezelfde weg inslaan.

  • ClimatePartner-gecertificeerd bedrijf

    ClimatePartner-gecertificeerd bedrijf

    Ons engagement voor het klimaat eindigt niet bij onze producten, maar strekt zich ook uit tot ons dagelijks werk. De uitstoot die onvermijdelijk is voor de woon-werkverkeer van ons team, zakenreizen en de energievoorziening van onze kantoor- en magazijnruimtes, verminderen we ook, bijvoorbeeld door over te schakelen op groene stroom. Bovendien financieren we een klimaatbeschermingsproject ter hoogte van de resterende uitstoot.

1 van

3 | Hoe de certificering werkt

1. CO₂-voetafdruk(ken) meten

Samen met ClimatePartner berekenen we onze Corporate Carbon Footprint (CCF), oftewel de CO₂-voetafdruk van ons bedrijf. Hiervoor geeft ons team elk jaar onder andere informatie over woon-werkverkeer en zakenreizen, bepalen we het brandstofverbruik van onze voertuigen en rekenen we de uitstoot van onze productieprocessen toe aan de betreffende productgroepen.

2. Reductiedoelen stellen

Naast de hoeveelheid broeikasgasemissies geeft onze Corporate Carbon Footprint aan wat de belangrijkste emissiebronnen zijn en waar we die kunnen vermijden of verminderen. Op basis hiervan stellen we doelen en leiden we reductiemaatregelen af.

3: Certificering

We hebben reductiemaatregelen doorgevoerd die in overeenstemming zijn met onze doel. Een wezenlijk onderdeel van onze aanpak is het dekken van het grootste deel van onze stroombehoefte door groene stroom, waarbij 72% van het totale stroomverbruik afkomstig is van onze eigen groene energieopwekking. Daarnaast bieden we op onze Duitse kantoorlocatie een laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen aan, stellen we onze medewerkers in staat een JobRad te gebruiken en hebben we inkooprichtlijnen geïmplementeerd die klimaatgerelateerde aspecten in overweging nemen. We werken ook jaarlijks onze Corporate Carbon Footprint bij. Zo kunnen we onze reductiemaatregelen bijhouden en verdere mogelijkheden identificeren.

4: Financer des projets de protection climatique

Klimaatprojecten voorkomen aantoonbaar CO₂-emissies, bijvoorbeeld door herbebossingsmaatregelen of door vervanging van technologieën die schadelijk zijn voor het milieu. Voor de emissies die we momenteel nog niet kunnen vermijden of verminderen, nemen we daarom verantwoordelijkheid door het internationaal gecertificeerde klimaatbeschermingsproject emPOWERing in Afrika te ondersteunen.

5. Transparant communiceren

De certificering van ClimatePartner garandeert transparantie en geloofwaardigheid: Via onze ID-nummers 41Y8ZE en PQSDBK kun je altijd nagaan hoe hoog onze CO₂-voetafdruk is, welke maatregelen we hebben genomen om emissies te verminderen en welk klimaatbeschermingsproject we momenteel ondersteunen.

5 stappen naar ClimatePartner-certificering

4 | Klimaatbeschermingsproject in Afrika

Ons nieuwe project ter bevordering van hernieuwbare energie in Afrika markeert een verdere stap in ons engagement voor het klimaat. Nadat we eerder initiatieven ter bescherming van bossen en het gebruik van biomassa in Colombia hebben gesteund, richten we ons nu op een project dat het potentieel van Afrika voor duurzame energie benut. Dit project is gericht op het verbeteren van de toegang tot elektriciteit voor bijna de helft van de Afrikaanse bevolking die momenteel zonder stroom zit, en bespaart daarbij ongeveer 446.770 ton CO₂ per jaar. Met de ondersteuning van wind- en zonne-energieprojecten helpen we energiearmoede te beëindigen, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de netstabiliteit te verhogen. Zo dragen we bij aan meerdere duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waaronder betaalbare en schone energie en de bevordering van waardig werk en economische groei.

Hernieuwbare energie voor Afrika: een stap naar de toekomst
Hernieuwbare energie voor Afrika: een stap naar de toekomst