SOCiLA | LA SIESTA

SOCiLA

LA SIESTA tukee kestävää luomupuuvillan viljelyä SOCiLA-hankkeessa. Tämän voittoa tavoittelemattoman hankkeen pani alulle LA SIESTA perustaja Alexander Grisar.


Idea

Idea

Jo vuonna 2008, luopuessaan LA SIESTA yhtiön johtotehtävistä, Alexander Grisarilla oli idea SOCiLAsta. Tuolloin hän oli jo tuonut ekologiset riippumatot LA SIESTA valikoimiin. Mutta kun hän päätti valmistuttaa niitä Kolumbiassa, hän joutui toteamaan, ettei luomupuuvillaa ollut siellä saatavissa. Grisar joutui siis tuomaan riippumattojen luomupuuvillan ulkomailta, mistä aiheutui ympäristöä rasittavia kuljetuksia. Tämä epäkohta antoi hänelle sysäyksen luomupuuvillahankkeen käynnistämiseen.


Missio

Missio

Alexander Grisar on ottanut tehtäväkseen luomupuuvillan ekologisista ja taloudellisista tulevaisuudennäkymistä tiedottamisen Latinalaisessa Amerikassa. Hän neuvoo viljelijöitä, teollisuusyrityksiä, järjestöjä ja maiden hallituksia hankkeiden kehittämisessä. Lisäksi hän auttaa näitä hankkeita hankkimaan tietotaitoa ja taloudellista tukea kehitysyhteistyöorganisaatioilta ja brändien takana olevilta yrityksiltä.


Hankkeet

Hankkeet

SOCiLA on keskittynyt pääasiassa Kolumbiaan – siellä LA SIESTA valmistuttaa yli puolet riippumatoistaan. Vuodesta 2009 lähtien Alexander Grisar on käynyt Kolumbiassa SOCiLAn asioissa 3–4 kertaa vuodessa. Koeviljelyä on jo suoritettu ja siten luotu perusta luomupuuvillan kaupalliselle viljelylle Kolumbiassa.


SOCiLA: Support Organic Cotton in Latin America

SOCiLA on LA SIESTA perustaja Alexander Grisarin käynnistämä hanke luomupuuvillan viljelyn ja käytön edistämiseksi Latinalaisessa Amerikassa. Hanke tukee puuvillan luonnonmukaista tuotantoa ja luomupuuvillatuotteiden levittämistä kestävissä arvoketjuissa.