Ilmastoneutraalius

Matkamme ilmastoneutraaliin tulevaisuuteen

LA SIESTA haluaa enemmän: enemmän rentoa otetta, enemmän riippumattohetkiä arkeen ja enemmän hyvää elämää – mutta myös enemmän vastuullisuutta ympäristöstä ja luonnosta. Tiedostamme vastuumme tästä ympäristöneutraalina yrityksenä. Tällä sivulla kerromme, mitä ilmastoneutraalius merkitsee ja miten se on niin tärkeä osa kestävän kehityksen strategiaamme.

1 | Mitkä ovat vaikuttimemme

Kestävästi rentoon oloon pääseminen on meille sydämen asia – siihen LA SIESTA on pyrkinyt perustamisestaan lähtien. Jo alun alkaen oli selvää, että haluamme rasittaa planeettaamme mahdollisimman vähän ja tarkastella kestävyysteemaa kokonaisvaltaisesti. Kulutushyödykkeiden valmistajana ja verkkokaupan toimijana olemme tietoisia toimintamme ilmastovaikutuksista. Pyrimme jatkuvasti pienentämään CO2-jalanjälkeämme, vaikka se on mahdollista vain tietyissä rajoissa. Siksi olemme päättäneet lähteä ilmastoneutraalin tulevaisuuden matkalle ja kompensoida päästömme tilivuodesta 2021 alkaen.

Kestävyys alkaa lapsista.
Kestävyys alkaa lapsista.

2 | Mitä ilmastoneutraalius tarkoittaa

Yritykset, tuotteet ja prosessit ovat ilmastoneutraaleja silloin, kun niillä ei ole haitallisia vaikutuksia ilmastoon. Tähän päästään etupäässä vähentämällä päästöjä ja optimoimalla jatkuvasti ilmastonsuojelutoimenpiteitä itse organisaatiossa ja sen verkostoissa. Päästöjä ei kuitenkaan voida välttää täysin – siksi on olemassa mahdollisuuksia niiden kompensointiin kansainvälisesti tunnustetuissa ilmastonsuojeluhankkeissa. Koska lopullisen hiilidioksiditasapainon kannalta ei ole ratkaisevaa missä päästöjen hyvittäminen tapahtuu, saksalaiset yritykset voivat toteuttaa kompensoinnin muissa maissa.

ClimatePartner

ClimatePartner takaa sinetillään ilmastoneutraaliuden läpinäkyvyyden ja uskottavuuden: Yksiselitteisen tunnusnumeron avulla kuluttajat voivat tarkistaa, mihin toimiin yritykset ovat ryhtyneet päästöjen vähentämiseksi, mitkä ilmastonsuojeluhankkeet ne ovat valinneet ja kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä ne kompensoivat.


3 | Mitä päästöjä kompensoimme

Ilmastoneutraalius voi kattaa monia aspekteja liiketoiminnassa ja yrityksen arjessa.  LA SIESTA toteuttaa ilmastoneutraaliutta kahdella tavalla. 

  • Ilmastoneutraaleja tuotteita Kolumbiasta

    Ilmastoneutraaleja tuotteita Kolumbiasta

    LA SIESTA tuotteet ovat yrityksemme ydin ja niistä koituu suurin osa päästöistämme. Olemme kuitenkin ryhtyneet toimiin, joilla pyrimme korvaamaan kaikki Kolumbiassa valmistettujen riippumattojen ja riipputuolien elinkaaren aikana syntyvät päästöt. Sama järjestelmä tullaan ulottamaan muihinkin tuoteryhmiimme.

  • Ilmastoneutraali yritys

    Ilmastoneutraali yritys

    Ilmastoneutraalius ei pääty tuotteisiimme, vaan se näkyy myös työmme arjessa. Työmatkoista, liikematkoista, toimisto- ja varastotilojemme energiahuollosta jne. koituu väistämättä päästöjä, jotka hyvitämme toisaalla.

1 /

4 | Miten se tapahtuu

1: Päästöjen toteaminen

Kompensoinnin edellyttää ensinnäkin päästöjen laskentaa. Kokoamme joka vuosi työmatka- ja liikematkatiedot, selvitämme ajoneuvojemme polttoaineenkulutuksen ja laskemme tuotantoprosessiemme päästöt tuoteryhmäkohtaisesti.

2: Kompensointi

Kun olemme selvittäneet aiheuttamamme päästömäärät, laajennamme hiilidioksidisertifikaattejamme vastaavasti ilmastonsuojeluhanketta rahoittaen. Kansainvälisissä poliittisissa neuvotteluissa on määritetty tietty hiilidioksidipäästöjen määrä, jonka kukin maa saa aiheuttaa vuosittain. Tämä arvo on perustana kansainväliselle sertifikaattikaupalle, joka mahdollistaa väistämättömien päästöjen hyvittämisen.

LA SIESTA kompensoi 2022 3.464,893 tonnia hiilidioksidia CO₂

3: Sertifiointi

Jotta voimme taata asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kaikkien päästöjen kompensoinnin, meille on tärkeää, että sertifioinnin suorittaa riippumaton organisaatio. Kompensoinnin yhteistyökumppanimme on ClimatePartner, johtava ilmastonsuojeluratkaisujen tarjoaja, joka vahvistaa ilmastoneutraaliustoimemme sinetillään. Climate-ID 17238-2203-1001

Olemme saaneet luvan markkinoida kolumbialaisia riippumattojamme ilmastoneutraaleina vuodesta 2022 alkaen.
Olemme saaneet luvan markkinoida kolumbialaisia riippumattojamme ilmastoneutraaleina vuodesta 2022 alkaen.

5 | Kompensointi lähellä tuotantoa: Ympäristönsuojeluprojekteja Kolumbiassa

Tuemme metsänsuojeluhanketta Kolumbian Matavénissa päästöjemme kompensointiin. Siihen on monta syytä: ensiksikin meille on tärkeää osallistua ilmastonsuojeluun kolumbialaisten riippumattojemme ja tuoliemme valmistusmaassa. Lisäksi olemme vakuuttuneita projektin kokonaisvaltaisesta kestävyystavoitteesta. Haluamme tukea alkuperäiskansoja metsiensä suojelemisessa; tähän mennessä on jo suojeltu 1 150 200 hehtaaria trooppisia sademetsiä ja turvattu niiden biologista monimuotoisuutta. Hankkeessa ei keskitytä yksinomaan ympäristökestävyyteen, vaan myös mm. elintarviketurvallisuuden takaamiseen, lasten koulunkäyntimahdollisuuksien parantamiseen ja terveyden edistämiseen. Ensisijaisesti Matavénin hankkeessa tavoitellaan pitkäaikaista muutosta siirtymällä kohti kestäviä viljelykäytäntöjä ja turvaamalla luonnonsuojelun.

Lisäksi olemme vuodesta 2023 tukeneet hiilen käytön lopettamiseen tähtäävää hanketta Bogotán laitamilla sijaitsevassa Soachassa, jossa tuotetaan uusiutuvaa energiaa biomassasta. Hankkeessa modernisoidaan savitiilitehdas, joka palvelee kasvavaa rakennusteollisuutta. Muuttamalla uunit energiatehokkaiksi voidaan säästää jo 18 470 tonnia hiilipäästöjä vuosittain ja luoda pitkäaikaisia työpaikkoja hyvissä työoloissa.

Aarre, jonka haluamme säilyttää: Matavén Kolumbiassa.
Aarre, jonka haluamme säilyttää: Matavén Kolumbiassa.