Annullering

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere købsaftalen uden begrundelse indenfor 14 dage.

Fristen for annullering af købsaftalen er 14 dage fra den dag hvor du, eller en af dig udnævnt tredje part, der ikke er fragtmand, har modtaget varen.

For at annullere en købsaftale, skal du informere os (LA SIESTA GmbH, Im Wiesenweg 4, 55270 Jugenheim, Tyskland, info@lasiesta.com, Telefon: +49 (0)6130 9119-19, Fax: +49 (0)6130 9119-10) herom ved en entydig skriftlig erklæring, enten sendt per brev, via fax eller per e-mail, hvori din beslutning om at annullere købsaftalen dokumenteres. Til dette formål kan du benytte vores vedlagte formular, der er dog ingen krav om at denne skal benytte.

For at overholde fristen for annullering af købsaftalen, er det tilstrækkeligt at du sender din meddelelse om fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristen på de 14 dage.

Fortrydelsesrettens følger

Når du annullerer købsaftalen, skal vi straks og inden 14 dage fra den dato hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse, tilbagebetale hele beløbet som vi har modtaget fra dig, inkl. betaling for forsendelse (med undtagelse af meromkostninger, der er påbeløbet købet ved at du har valgt en anden forsendelsestype en den af os anbefalede billigste standardlevering). Til denne tilbagebetaling benytter vi samme betalingsmetode, som du har valgt til den oprindelige transaktion, med mindre noget andet udtrykkeligt er aftalt og ønsket af dig. Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet et gebyr for dette. Vi kan tilbageholde betalingen, indtil vi har modtaget den retursendte vare eller indtil du har dokumenteret, at varen er sendt retur, alt afhængigt af hvilket indtræffer først.

Du skal omgående og i ethvert tilfælde inden 14 dage efter meddelelse om fortrydelse af købet, sende varen retur til os eller give os den i hænde. Denne frist er overholdt, hvis varen afsendes indenfor 14 dage efter annulleringen af købsaftalen. Du betaler de umiddelbare omkostninger ved at retursende varen. Du skal kun betale for en eventuel forringelse af varens værdi, hvis dette værditab skyldes en uhensigtsmæssig afprøvelse af varens beskaffenhed, egenskaber eller funktion.

Formular til annullering af købsaftale

(Hvis du fortryder handlen og vil annullere købsaftalen, udfyld venligst denne formular og send den retur til os.)

– sendes til LA SIESTA GmbH, Im Wiesenweg 4, 55270 Jugenheim, Tyskland, info@lasiesta.com, Fax: +49 (0)6130 9119-10

– Hermed annullerer jeg den af mig indgåede købsaftale vedr. købet af følgende vare(r)/tjenesteydelse(r) (*)

– Bestilt den (*)/modtaget den (*)

– Forbrugerens navn

– Forbrugerens adresse

– Forbrugerens underskrift (kun ved henvendelse via brev eller fax)

– Dato

(*) Streg den valgmulighed, der ikke er relevant i pågældende tilfælde.