Klimabeskyttelse

Vores Engagement for Klimaet

Hos LA SIESTA vil vi mere: Mere afslapning for alle, flere hængekøjeøjeblikke i hverdagen og mere af det gode liv – men også mere ansvar for miljø og klima. Dette ansvar tager vi blandt andet som et ClimatePartner-certificeret firma. Hvad det præcist betyder, og hvorfor samarbejdet med ClimatePartner er en vigtig del af vores bæredygtighedsstrategi, kan du læse om på denne side.

1 | Hvorfor vi engagerer os

Bæredygtig afslapning ligger os meget på sinde – og det har det gjort siden LA SIESTA's fødsel. Fra starten var det klart, at vi ville belaste vores planet så lidt som muligt og tage en holistisk tilgang til bæredygtighed. Som producent af forbrugsvarer og online-forhandler er vi bevidste om, hvordan vores aktiviteter påvirker klimaet. Derfor arbejder vi kontinuerligt på at reducere vores CO₂-fodaftryk. Der er dog stadig emissioner, som vi i øjeblikket ikke kan undgå eller reducere. For disse emissioner ønsker vi også at tage ansvar. For støtte i alle disse skridt har vi valgt at samarbejde med ClimatePartner.

Slap af med kærlighed til klimaet
Slap af med kærlighed til klimaet

2 | Hvad ClimatePartner-certificering betyder

Vores virksomhed samt vores colombianske hængekøjer og hængestole er ClimatePartner-certificeret. Det betyder: Vi har beregnet vores drivhusgasemissioner, defineret reduktionsmål, implementerer løbende reduktioner og finansierer klimabeskyttelsesprojekter. Med ClimatePartner-mærket og den tilhørende Climate-ID-webside kommunikerer vi transparent om disse skridt.

Vores samarbejde med ClimatePartner omfatter i øjeblikket to dimensioner:

  • ClimatePartner-certificerede produkter fra Colombia

    ClimatePartner-certificerede produkter fra Colombia

    Vores produkter udgør hjertet af LA SIESTA og udgør samtidig den største del af vores emissioner. For at tage ansvar for de emissioner, der opstår i løbet af hele produktets livscyklus for vores colombianske hængekøjer og hængestole, reducerer vi dem løbende, f.eks. gennem øget brug af bæredygtige materialer. Derudover finansierer vi et klimabeskyttelsesprojekt. Med de resterende produktgrupper vil vi i fremtiden følge den samme vej.

  • ClimatePartner-certificeret virksomhed

    ClimatePartner-certificeret virksomhed

    Vores engagement for klimaet slutter ikke ved vores produkter, men strækker sig også til vores arbejdsdag. De emissioner, der uundgåeligt opstår ved vores teams pendling, forretningsrejser og energiforsyning af vores kontor- og lagerlokaler, reducerer vi også, f.eks. ved at skifte til grøn strøm. Derudover finansierer vi et klimabeskyttelsesprojekt svarende til mængden af de resterende emissioner.

1 af

3 | Hvordan certificeringen fungerer

1: Beregning af CO₂-fodaftryk

Sammen med ClimatePartner beregner vi vores Corporate Carbon Footprint (CCF), altså CO₂-fodaftrykket for vores virksomhed. Til dette formål giver vores team blandt andet hvert år oplysninger om pendlerveje og forretningsrejser, vi fastlægger brændstofforbruget for vores køretøjer og beregner emissionerne fra vores produktionsprocesser for de tilsvarende produktgrupper.

2: Sætte reduktionsmål

Ud over mængden af CO₂-emissioner viser vores CCF os, hvor disse hovedsageligt opstår, og hvor vi kan undgå og reducere emissioner. Til dette formål definerer vi reduktionsmål og udleder reduktionsforanstaltninger fra disse. Konkret har vi sat os som mål at reducere vores emissioner med 10 % inden 2026. Dette omfatter alle emissioner, der direkte genereres af os, er under vores direkte kontrol eller opstår langs vores værdikæde.

3: Implementering af reduktioner

Vi har indført reduktionsforanstaltninger, der svarer til vores reduktionsmål, og vi implementerer dem løbende. En væsentlig komponent i vores tilgang er at dække størstedelen af vores strømbehov med grøn strøm, hvor 72 % af det samlede strømforbrug kommer fra vores egen grønne energiproduktion. Desuden tilbyder vi en ladeinfrastruktur til elbiler på vores tyske kontorsted, giver vores medarbejdere mulighed for at bruge en JobRad og har implementeret indkøbsretningslinjer, der tager klimarelevante aspekter i betragtning. Derudover opdaterer vi vores CCF årligt. På denne måde holder vi overblik over vores succes med reduktionerne og identificerer yderligere muligheder.

4: Finansiere klimabeskyttelsesprojekter

Klimabeskyttelsesprojekter reducerer beviseligt CO₂-emissioner – for eksempel gennem skovrejsningsinitiativer eller udskiftning af klimaskadelige teknologier. For de emissioner, som vi i øjeblikket ikke kan undgå eller reducere, tager vi derfor ansvar ved at støtte det internationalt certificerede klimabeskyttelsesprojekt emPOWERing i Afrika.

5: Kommunikere transparent

Certificeringen fra ClimatePartner garanterer gennemsigtighed og troværdighed: Med vores ID-numre 41Y8ZE og PQSDBK kan du til enhver tid følge, hvor stort vores CO₂-fodaftryk er, hvilke foranstaltninger vi har truffet for at reducere emissioner, og hvilket klimabeskyttelsesprojekt vi i øjeblikket støtter.

5 trin til ClimatePartner-certificering

4 | Klimabeskyttelsesprojekt i Afrika

Vores nye projekt til fremme af vedvarende energi i Afrika markerer et yderligere skridt i vores engagement for klimaet. Efter at vi tidligere har støttet en skovbeskyttelsesinitiativ og biomasseudnyttelse i Colombia, fokuserer vi nu på et projekt, der udnytter Afrikas potentiale for bæredygtig energi. Dette projekt har til formål at forbedre adgangen til elektricitet for næsten halvdelen af den afrikanske befolkning, der hidtil har været uden strøm, og samtidig spare cirka 446.770 tons CO₂ årligt. Ved at støtte vind- og solenergiprojekter hjælper vi med at afslutte energifattigdom, reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og øge netstabiliteten. På denne måde bidrager vi samtidig til flere af FN's mål for bæredygtig udvikling, herunder overkommelig og ren energi samt fremme af anstændigt arbejde og økonomisk vækst.

Vedvarende energi til Afrika: Et skridt ind i fremtiden
Vedvarende energi til Afrika: Et skridt ind i fremtiden