SOCiLA

Trots växande efterfråga och utmärkta klimatiska förutsättningar finns det många sydamerikanska länder där det inte odlas någon ekologisk bomull.

Genom initiativet SOCiLA engagerar sig LA SIESTA i den hållbara odlingen av ekologisk bomull i Latinamerika.SOCiLA är ett not-for-profit-initiativ som startades av LA SIESTA grundaren Alexander Grisar.

SOCiLA: Support Organic Cotton in Latin America

SOCiLA är ett initiativ som startades av LA SIESTA-grundaren Alexander Grisar för främjandet av ekologisk bomull i Latinamerika. Initiativet engagerar sig i den ekologiska odlingen av bomull och spridningen av produkter i ekologisk bomull längs med hållbara värdekedjor.

Idén

Redan 2008, när han drog sig tillbaka ur styrelsen på LA SIESTA, hade Alexander Grisar idén till SOCiLA. På den tiden hade han redan etablerat ekologiska hängmattor på LA SIESTA. Men när han ville låta dem produceras i Colombia fick han veta att där inte fanns någon ekologisk bomullsproduktion. Så han måste importera ekologisk bomull dit för att hängmattorna skulle kunna tillverkas, men detta var förknippat med miljöskadande transporter. Detta missförhållande harmade honom och gav honom impulsen till att grunda ett initiativ för ekologisk bomull.

Missionen

Alexander Grisar har därmed antagit utmaningen att främja medvetandet för de ekologiska och ekonomiska framtidsperspektiven av ekologisk bomull i Latinamerika. Han hjälper lantbrukare, industriella företag, intressegrupper och regeringar att bygga upp projekt. Dessutom hjälper han dessa projekt att få financiellt stöd och sakkunskap av märken och organisationer för utvecklingsstöd.

Projekt

SOCiLA har hittils koncentrerat sig på Colombia – landet där mer än hälften av alla LA SIESTA hängmattor produceras.Sedan 2009 har Alexander Grisar besökt Colombia tre till fyra gånger om året.De första testodlingarna har redan genomförts. Därmed är grundstenen för den kommerciella odlingen av ekologisk bomull i Colombia lagd.