Ekologisk bomull

Vid framställningen av ekologisk bomull avstår man från pesticider och monokultur. Detta skyddar marken och grundvattnet – och inte minst böndernas hälsa.

Ekologisk bomull

Kring 25 procent av alla pesticider som används i hela världen går till produktionen av konventionell bomull, fastän bara 2,4 procent av hela den globalt brukade jorden används för bomullsodlingar. Dessutom är vattenförbrukningen för konventionell bomullsodling enorm.

 

Ekologisk bomull odlas enligt ekologiska principier. Inga pesticider eller kemiska gödningsmedel används och genteknisk manipulation av fröna kan uteslutas.

 

Vid odlingen av ekologisk bomull är vattenförbrukningen betydligt mindre i jämförelse med konventionell bomullsodling. Markens naturliga fruktbarhet bibehålls genom växelbruk. Bönderna som odlar ekologisk bomull brukar vara organiserade i kooperativa föreningar. Därför kan de få ut högre pris för sin ekologiska bomull och bli mer oberoende av världsmarknadens bomullspris.

Externa referenser

OE100 Standarden