Hängmattor med träkarmar

Hängmattan med träkarmar har utvecklats utifrån den klassiska hängmattan. Den uppstod i kolonialtiden bland sjöfarare och har än idag många förespråkare. För att hänga upp och använda en hängmatta med träkarmar gäller andra kriterier än för den klassiska hängmattan utan träkarmar.

Hängmattan med träkarmars ursprung

Efter att Amerika och hängmattan upptäckts behövde sjömännen inte längre sova på däck utan kunde gungas till sömns i sina hängmattor. Men på grund av att det fanns så lite plats ombord så kunde de inte lägga sig diagonalt i hängmattan. Därför lade de sig raklångt i hängmattan. Då var kroppen omgiven av tyg och de kunde inte längre se ut.

 

Lösningen på detta dilemma var att bygga in träkarmar som håller tyget öppet så att man kan se ut. Nyheten om träkarmarna spreds snabbt bland sjöfararna – så var hängmattan med träkarmar uppfunnen.

Användning idag

Hängmattan med träkarmar är perfekt för solälskare, eftersom den genom de inbyggda träkarmarna inte ger någon skugga. Därför är hängmattan med träkarmar speciellt ontyckt för utomhusbruk och av dem som vill ha sol hela tiden.

 

Den som en gång legat i en hängmatta med träkarmar vet att den sviktar mer än en vanlig hängmatta. Denna effekt uppstår av att kroppsvikten fördelas annorlunda genom träkarmarna.

 

Den öppna duken gör hängmattan med träkarmar attraktiv även när den inte är i bruk. Den används mycket i reklam och gäller som en symbol för avkoppling och välbehag utomhus. Hängmattor med träkarmar är speciellt populära i Nordamerika – där är de ett måste i varje trädgård.

Det speciella med hängmattor med träkarmar

För hängmattor med träkarmar gäller andra kriterier än för de klassiska hängmattorna utan träkarmar. För att kunna njuta av en hängmatta med träkarmar på bästa möjliga sätt, tänk på följande:

Hänga utsträckt

När du hänger upp en hängmatta med träkarmar är det viktigt att hänga upp den så stramt som möjligt. Ju stramare desto bekvämare är det att ligga i den.

 

För en hängmatta med träkarmar behövs lite större avstånd än för en hängmatta utan. Upphängningshöjden (y) bör motsvara ca. 25 procent av upphängningsavståndet (x). För en hängmatta med träkarmar som är fyra meter lång behövs alltså en upphängningshöjd på ca. en meter. Om hängmattan är mindre behöver du kortare avstånd och lägre höjd.

Liggställning

Medan det är bäst att ligga diagonalt i en hängmatta utan träkarmar, är det bekvämast att ligga raklång (längs med) i en hängmatta med träkarmar.

 

Som med alla andra hängmattor är det viktigt att skydda hängmattor med träkarmar från fukt och lagra dem i ett skyddat utrymme på vintern.