FSC certifierade träslag

98 procent av träet som används av LA SIESTA har certifierats av Forest Stewardship Council® (FSC®). På det sättet kan vi garantera att bambubestånden som används för vårt trä odlas i enlighet med ekologiska kriterier.

Forest Stewardship Council® (FSC®) är den viktigaste internationella institutionen för värderingen av ekologiskt och socialt hållbart skogsbruk och bearbetning av trä.

Hållbart skogsbruk

FSC-märket tilldelas enligt tio principier och 56 indikatorer som FSC-standarden för skogsbruk baserar på i hela världen.Skog som bearbetas enligt dessa normer kan tilldelas FSC-märket.

LA SIESTA satsar på FSC®

LA SIESTA började redan 2008 med omställningen till FSC-certifierat virke och har sedan dess ständigt höjt andelen. Idag tillverkas alla träslag som används för LA SIESTA-hängstolar och hängmattor med träkarmar av FSC-certifierat virke. På det sättet kan vi garantera våra kunder att träslagen kommer från en hållbar träproduktion.

Track & Check

På hängmattorna med träkarmar och hängstolarna från LA SIESTA befinner sig en FSC-tracking code. Med denna kod kan du spåra produktens ursprung, se vilka träslag som använts och kontrollera vilken certifiering som gäller. Track & Check: här kommer du till sidan http://info.fsc.org

Ditt bidrag

Hållbart skogsbruk är en av grundförutsättningarna för att minska på CO2-utsläppet och bevara artrikedomen som är avgörande för att kommande generationer ska kunna överleva. När du köper FSC®-certifierade produkter bidrar du till hållbart nyttjande av våra skogar och kan njuta i din hängmatta med gott samvete.