Verantwoording

Als familiebedrijfhebben wij een grote verantwoording tegenover mens en milieu. Wij hebben het visioen van een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen en gebruiken onze positie om een positieve bijdrage hiervoor te maken en ook tegenover andere ondernemers een voorbeeldfuncite in te nemen. Wij bouwen op langdurige samenwerkingen met onze leveranciers, baserend op wederzijds vertrouen en respect. Samen met onze leveranciers analyseren wij die productieverhoudingen ter plekke en streven naar mogelijkheden om, zover mogelijk, de omstandigheden te verbeteren.

FSC gecertificeerd hout

98 % van het van LA SIESTA gebruikte hout is gecertificeerd door het Forest Stewardship Council® (FSC®). Zo kunnen wij garanderen dat het van ons verwerkte hout uit bossen komt die naar milieuvriendelijke criterie aangebouwd worden.

Meer hierover

SOCiLA

In vele landen van Zuid-Amerika wordt er ondanks stijgende navraag en de juiste klimatische omstandigheden nog geen biologisch katoen geteelt.

Meer hierover