Biologisch katoen

Bij de productie van biologisch katoen wordt er geen gebruik gemaakt van schadelijke pesticides en monoculturen. Dit beschermt bodem en grondwater, en bovendien de gezondheid van de boeren.

Katoen van ecologische teelt

Ongeveer 25 procent van de pesticides die wereldwijd ingezet worden, worden gebruikt voor de conventionele productie van katoen – terwijl er alleen 2,4 procent van het globale aanbouwvlakte voor de teelt van katoen dient. Bovendien is het verbruik aan water voor conventionele katoenteelt immens hoog.

 

Biologisch katoen wordt naar ecologische principes geteelt. Er wordt afstand gedaan van chemische meststoffen en het zaadgoed wordt niet genetisch gemanipuleerd.

 

Bij de teelt van biologisch katoen is het waterverbruik in vergelijk met de conventionele katoenteelt veel minder. Door vruchtopvolging blijft de natuurlijke bodemfertiliteit bestaan. De boeren die biologisch katoen aanbouwen organiseren zich vaak binnen genootschappen. Voor hun katoen kunnen zij hoge prijzen vragen en worden daarmee onafhankelijk van de katoenprijzen op de wereldmarkt.

Externe referenties

De OE100 standaard