SOCiLA

V mnoha zemích Latinské Ameriky se přes neustále rostoucí poptávku a výborné klimatické podmínky dosud žádná biobavlna nepěstuje.

LA SIESTA se prostřednictvím iniciativy SOCiLA zasazuje o ekologické pěstování biobavlny v Latinské Americe. SOCiLA je nezisková iniciativa zakladatele naší firmy Alexandera Grisara.

SOCiLA: Support Organic Cotton in Latin America

SOCiLA je iniciativa Alexandera Grisara, zakladatele firmy LA SIESTA, k podpoře pěstování biobavlny v Latinské Americe. Zasazuje se o biologickou formu pěstování bavlny a o šíření výrobků z biobavlny.

 

Idea

Když se roku 2008 Alexander Grisar stáhl z obchodního vedení své firmy LA SIESTA, zrála v něm už myšlenka na ekologickou iniciativu SOCiLA. Tenkrát právě ve firmě zavedl první houpací sítě z biobavlny. Když však je chtěl nechat vyrobit v Kolumbii, zjistil, že tamní výrobci biobavlnou vůbec nedisponují. Ke zhotovení houpacích sítí proto musel nejprve přízi z biobavlny do země importovat, což bylo ovšem spojeno s pramálo ekologickou dopravou. Tato závada ho velmi trápila a dala mu impuls k založení iniciativy za biobavlnu.

Mise

Alexander Grisar si tímto vytyčil úkol upozornit na ekologické i ekonomické perspektivy pěstování biobavlny v Latinské Americe. Radí pěstitelům, podnikatelům, průmyslníkům, zájmovým společnostem i vládám při uskutečňování nových projektů. Zároveň se snaží získat pro ně know-how a finanční podporu od organizací a spolků majících rozvojovou pomoc na starost.

Projekty

SOCiLA se zatím soustřeďuje na Kolumbii - zemi, v níž LA SIESTA vyrábí víc než polovinu svých houpacích sítí. Od roku 2009 cestuje Alexander Grisar ve věci této své iniciativy do Kolumbie třikrát až čtyřikrát ročně. První pokusná pole už uvedl v život, čímž položil základ pro komerční pěstování biobavlny v Kolumbii.