Biobavlna

Pěstování biobavlny znamená zcela se zříci monokultur a používání pesticidů. Tím se šetří půdy a podzemní vody, a nepřímo i zdraví pěstitelů samotných.

Bavlna ekologicky pěstovaná

Na pěstování běžné bavlny připadá kolem 25 procent veškerých ve světě používaných pesticidů, přestože jde o pouhá 2,4 procenta globální užitné zemědělské půdy. Proto je spotřeba vody při pěstování běžné bavlny enormní.

 

Biobavlna se pěstuje na ekologických principech. Pesticidy a chemická hnojiva se nepoužívají vůbec a také gentechnické změny osiva jsou naprosto vyloučené.