Veškeré naše produkty z organické bavlny z Kolumbie mají certifikaci GOTS. GOTS (The Global Organic Textile Standard) je celosvětově uznávaný certifikační systém pro trvale udržitelnou produkci textilií, který definuje přísná ekologická a sociální kritéria pro všechny fáze výrobního procesu.

Co znamená trvale udržitelná produkce textilií?

Trvale udržitelná produkce textilií začíná pěstováním organicky kultivovaného materiálu, následující výroba je nejen šetrná k životnímu prostředí ale i sociálně odpovědná. Jasné označení a transparentní dokumentace umožňuje zpětné ověření každého kroku či fáze výroby u všech zúčastněných výrobců a producentů.

 

Kontrola kvality

The Global Organic Textile Standard

GOTS  je vedoucí označení pro udržitelnou produkci textilií. Standardizace je založená na národně i mezinárodně uznávaných směrnicích, které kromě přísných environmentálních pravidel zahrnují i základní sociální kritéria. Například zákaz dětské práce se řídí ustanoveními Mezinárodní pracovní organizace ILO (International Labour Organization).

Všechny výrobní procesy od produkce surovin po balení, označení a distribuci podléhají verifikaci a směrnicím GOTS. Jen textilie obsahující minimálně 70% organicky pěstovaných přírodních vláken mohou získat označení GOTS. U organické bavlny musí nejméně 95% pocházet z organického zemědělství a splňovat základní normy IFOAM (International Federation of Agricultire Movement). Používání přídavných látek je omezený.   

Barvení

Všechny chemické přísady jako jsou barviva a další aditiva musí splňovat specifická environmentální a toxikologická kritéria. Nakládání a manipulace s odpadními vodami a produkty jsou přísně regulovány. 

Když jsme si vybírali našeho obchodního partnera v Kolumbii, věděli jsme už, že se chceme v dlouhodobém horizontu zaměřit na organickou bavlnu a neustále se zlepšovat z pohledu environmentální udržitelnosti a sociální zodpovědnosti. Ve Fatelares byli ochotni se s námi na tuto cestu vydat. Nyní jsou hrdí na to, že jsou první továrnou na výrobu houpacích sítí v celé Jižní Americe a první textilní továrnou v Kolumbii, která prošla složitým certifikačním procesem GOTS. 

Ze získání GOTS jsme nadšení, a to nejen proto, že jsme vůbec první značkou houpacích sítí, která tuto certifikaci má, ale i proto, že zakladatel společnosti La Siesta Alexander Grisar se aktivně zasazoval o udržitelnou ekonomiku celý svůj život. Cílem Socila (Support Organic Cotton in Latin America) - iniciativy, kterou založil, je podporovat pěstování, zpracování a prodávání organické bavlny v Jižní Americe. 

Doufáme, že se nám i nadále bude dařit iniciovat další změny na trhu a že nás v tom naši zákazníci podpoří.