Fotoalbum

Už více než 20 let se naše firma LA SIESTA specializuje na dodávky houpacích sítí a sedaček, jakož i příslušných závěsných systémů. Naší vizí je perfektní produkt a přes letité zkušenosti se neustále učíme, jak tohoto optima při nepřetržitě rostoucích nárocích dosáhnout.

Na cestě za stále vyšší kvalitou jsme poznali spoustu zajímavých výrobků, technologií, materiálů, lidí i míst - a ty Vám teď chceme přiblížit prostřednictvím souboru fotografií.

Díl 1: Jak všechno začalo

Historie rodinné firmy LA SIESTA začíná v Mohuči (Mainzu) ve čtvrti Finthen, kde si bratři Maximilian, Leonid a Cornelius Grisarovi (dnešní obchodní vedoucí firmy) každé odpoledne hrají kopanou..

Více

Od dovozce ke značkovému výrobci houpacích sítí

V polovině 90. let se objevila poptávka po látkových houpacích sítích, a to zejména z mateřských škol.

Více

Inovace & Design

Zakladatelé firmy Dorothee a Alexander Grisarovi se s houpacími sítěmi seznámili a zamilovali si je, když koncem 70.

Více

Udržitelná výroba

Každá výroba a následná doprava hotových výrobků zatěžuje životní prostředí. Toho jsme si dobře vědomi a ačkoli jsme malá firma s omezenými prostředky, snažíme se spolu se svými dodavateli nacházet nejméně bolavá řešení, která budou co nejšetrnější jak k člověku, tak i k přírodě.

Více

Čerstvý vítr

Rokem 2008 se začíná psát druhá kapitola v historii rodinné firmy LA SIESTA.

Více