Dřevo certifikované FSC

98 procent dřeva, které LA SIESTA používá, je certifikováno mezinárodní organizací Forest Stewardship Council® (FSC®).Můžeme tedy garantovat, že stromy, z nichž toto dřevo získáváme, byly obhospodařovány podle ekologických kriterií.

 

Forest Stewardship Council® (FSC®) je nejdůležitější mezinárodní instituce hodnotící ekologicky a sociálně udržitelné lesní hospodaření i následné zpracování dřeva.

Ekologické lesnictví

Udílení etikety FSC závisí na splnění celosvětově platných standardů lesního hospodaření; tvoří je deset principů a 56 indikátorů. Lesy, které tato kriteria hospodaření splňují, jsou obdařeny pečetí FSC.

LA SIESTA sází na FSC®

LA SIESTA se přeorientovala na používání certifikovaného dřeva už roku 2008. Od té doby se podíl této ekologické suroviny v našich výrobcích stále zvyšuje a dnes už jsou všechny tyčové výstuže a dva ze tří stojanů ze dřeva certifikovaného FSC. Takže můžeme svým zákazníkům zaručit, že takřka veškeré dřevo u nás používané pochází z ekologicky vedeného lesnictví.

Track & Check

Na houpacích sedačkách a houpacích sítích s tyčí od firmy LA SIESTA najdete kód FSC-Tracking. Na jeho základě můžete snadno zjistit původ výrobku a zkontrolovat kvalitativní osvědčení (certifikát) použitých surovin.  Track & Check, http://info.fsc.org

 

Váš přínos životnímu prostředí

Ekologické lesnictví je báze pro snižování obsahu kysličníku uhličitého v ovzduší, udržení rozmanitosti druhů fauny a flory a vůbec pro přežití budoucích generací lidstva. Tím, že zakoupíte výrobek certifikovaný mezinárodní organizací FSC®, přispíváte k ekologickému hospodaření s lesy na naší planetě. S klidným svědomím se pak můžete oddat relaxaci ve své houpací síti.